Thursday, October 29, 2009

அடிக்கிற கை தான் அணைக்கும்

பாடல்: அடிக்கிற கை தான் அணைக்கும்
திரைப் படம்: வண்ணக்கிளி
பாடியவர்கள்: திருச்சி லோகனாதன், பி.சுசீலா
இசை: கே.வி.மஹாதேவன்
நடிப்பு: மனோஹர்

தி.லோ: அடிக்கிற கை தான் அணைக்கும் ..ஏய்..பாட்றீ..
சுசீலா: அடிக்கிற கை தான் அணைக்கும்
தி.லோ: அணைக்கிற கை தான் அடிக்கும்
சுசீலா: அணைக்கிற கை தான் அடிக்கும்
தி.லோ: இனிக்கிற வாழ்வே கசக்கும்
சுசீலா: இனிக்கிற வாழ்வே கசக்கும்
தி.லோ: கசக்கிற வாழ்வே இனிக்கும் .. ம்ம்..பாட்றீ..
சுசீலா: கசக்கிற வாழ்வே இனிக்கும்

சுசீலா: அடிக்கிற கை தான் அணைக்கும்
அணைக்கிற கை தான் அடிக்கும்
இனிக்கிற வாழ்வே கசக்கும்
கசக்கிற வாழ்வே இனிக்கும்
அடிக்கிற கை தான் அணைக்கும்

தி.லோ: புயலுக்குப் பின்னே அமைதி
வரும் துயருக்குப் பின் சுகம் ஒரு பாதி
சுசீலா: புயலுக்குப் பின்னே அமைதி
வரும் துயருக்குப் பின் சுகம் ஒரு பாதி
புயலுக்குப் பின்னே அமைதி
வரும் துயருக்குப் பின் சுகம் ஒரு பாதி
தி.லோ: இருளுக்குப் பின் வரும் ஜோதி
இது தான் இயற்கையின் நியதி
சுசீலா: இருளுக்குப் பின் வரும் ஜோதி
இது தான் இயற்கையின் நியதி

அடிக்கிற கை தான் அணைக்கும்
தி.லோ: பலே
சுசீலா: அணைக்கிற கை தான் அடிக்கும்
இனிக்கிற வாழ்வே கசக்கும்
கசக்கிற வாழ்வே இனிக்கும்
அடிக்கிற கை தான் அணைக்கும்

தி.லோ: இறைக்கிற ஊற்றே சுரக்கும்
இடி இடிக்கிற வானம் கொடுக்கும்
சுசீலா: இறைக்கிற ஊற்றே சுரக்கும்
இடி இடிக்கிற வானம் கொடுக்கும்
இறைக்கிற ஊற்றே சுரக்கும்
இடி இடிக்கிற வானம் கொடுக்கும்

தி.லோ: விதைக்கிற விதை தான் முளைக்கும்
இது தான் இயற்கையின் நியதி
சுசீலா: விதைக்கிற விதை தான் முளைக்கும்
இது தான் இயற்கையின் நியதி
இது தான் இயற்கையின் நியதி

சுசீலா: அடிக்கிற கை தான் அணைக்கும்
தி.லோ: சபாஷ்
சுசீலா: அணைக்கிற கை தான் அடிக்கும்
இனிக்கிற வாழ்வே கசக்கும்
கசக்கிற வாழ்வே இனிக்கும்
அடிக்கிற கை தான் அணைக்கும்

சுசீலா: அடிக்கிற கை தான் அணைக்கும்
அணைக்கிற கை தான் அடிக்கும்
இனிக்கிற வாழ்வே கசக்கும்
கசக்கிற வாழ்வே இனிக்கும்
அடிக்கிற கை தான் அணைக்கும்


1 comment:

  1. Hello!!

    I don't understand you blogg but I can't translate with a translator Could you tell me your language? please... I tray with Hindi but I can't do it ...

    well thanks.

    ReplyDelete